Zgjodha ndryshe nga të tjerët, zgjodha arsimin profesional

Miki mujo, nxënës në vitin e tretë në Shkollën e Mesme Teknologjike Elektrike “Gjergj Canco” studion për web dizajn. Miki mendon se arsimi profesion është një zgjedhje e mirë pasi përvec dëftesës të mundëson dhe certifikatën.  Continue reading “Zgjodha ndryshe nga të tjerët, zgjodha arsimin profesional”