Vaksinimi kusht për t’u pranuar në universitet

Një ndër faktorët e pranimit në universitet është vaksinimi . Çdo student që do të hyjë në universitet duhet të paraqesë kartelën e vaksinimit, në të kundërt do i refuzohet regjistrimi. Mosvaksinimi cilësohet kundërvajtje penale dhe dënohet me gjob prej 100 mijë lekësh.  Continue reading “Vaksinimi kusht për t’u pranuar në universitet”