Me aftësi të kufizuara, pushohet nga puna dhe shpërblehet me 17 paga

Klodi punonte si sportelist i parkut dhe i kaldajave në konviktet e  mjekësisë dhe të  inxhinierisë përgjatë 6 viteve. Continue reading “Me aftësi të kufizuara, pushohet nga puna dhe shpërblehet me 17 paga”