Shto buzëqeshjen e të rinjve vetëm me tre fjalë

Sipas faqes së webi-t “Power of Positivity“, të rinjtë arrijnë të entuziazmohen kur të tjerët u thonë “je bërë e bukur sot”. Pozitiveti përcillet edhe me tre fjalë. Por t’u thelluar më shumë shikoni reagimet e të rinjve. Continue reading “Shto buzëqeshjen e të rinjve vetëm me tre fjalë”