Më thonë “fshatar”!

Të rinjtë që vijnë nga fshati ndihen më tëpër të paragjykuar se ata që banojnë në qytet. Ky përfundim rezultoi nga studimi i Fondacioni “Friedrich Ebert”. Continue reading “Më thonë “fshatar”!”