Të rinjtë në grackë të papunësisë

Personat nga mosha 15-deri në 64 vjec, kanë rritur numrin e atyre që janë të papunë. Të  dhënat e INSTAT mbi Anketën e Forcave të Punës për vitin 2015 tregon se shkalla e  papunësisë ka arritur në 17.9 %, duke u rritur me 1.5 % krahasuar me vitin 2014.

Continue reading “Të rinjtë në grackë të papunësisë”