Të Rinjtë në “Pa Fokus”

This slideshow requires JavaScript.

Pa Fokus  është një revistë e cila botohet cdo muaj online për më se 2 vitesh.  Pa Fokus përbëhet nga një komunitet i konsoliduar të rinjsh që shprehin lirisht pikëpamjet e tyre. Continue reading “Të Rinjtë në “Pa Fokus””

Advertisements