Ta shohësh botën me sytë e Doljanës

Doljana Velia

Doljana Velia, një  studente e verbër  tregon rrugëtimin e jetës së saj. Një rrugëtim plot sfida, dritë dhe shpesë Continue reading “Ta shohësh botën me sytë e Doljanës”