Call center më prit!

Cdo vit doplomohen me qindra studentë shqiptarë në degë të ndyshme, por në vend që të punojnë në profesionin për të cilin kanë mbaruar, punësohen në call center. Continue reading “Call center më prit!”