Letra e maturantëve për ministren Nikolla (vazhdim)

Nxënësit që kanë zgjedhur lëndë të profilit shoqëror mund të aplikojnë për degë shkencore dhe anasjelltas pa asnjë ndryshim në koeficient? Sa rëndësi do të kenë lëndët me zgjedhje të zhvilluara nga nxënësit gjatë tri viteve mësimore? Continue reading “Letra e maturantëve për ministren Nikolla (vazhdim)”