Analfabetizmi funksionalë 60% tek të rinjtë

Të rinjtë shqiptarë kanë arsimim me cilësi të ulët. Ata përballen me faktorë dekurajues dhe plot pengesa në tregun e punës. Sipas Bankës Botërore, të rinjtë shqiptare janë analfabetë funksionale në rreth 60 %. Ky është niveli më i lartë në krahasim me vendet e rajonit.

Continue reading “Analfabetizmi funksionalë 60% tek të rinjtë”