Raporti 1 në 20 vajza abortojnë

Numri i aborteve nga vajzat e reja (të moshës 15-19 vjec) është rritur ndjeshëm vitet e fundit. Një në njëzet aborte kryhet nga gjimnaziste dhe studente.

Continue reading “Raporti 1 në 20 vajza abortojnë”