Sa mirë të jesh mësues vetëm për 7 mars

Dita e mësuesit, i kushtohet personelit edukues të shkollave dhe universiteteve në Shqipëri. Kjo ditë është krijuar për nxitjen e cilësisë së mësimdhënies. Continue reading “Sa mirë të jesh mësues vetëm për 7 mars”