Të Rinjtë dhe Punësimi

Synimi parësor pasi studentët të diplomohen është të gjejnë punë në fushën ku kanë studiuar. Sipas pyetësorit që ka përgatitur “Të Rinjtë dhe Sfida” (me temë “Të Rinjtë dhe Punësimi”) Continue reading “Të Rinjtë dhe Punësimi”

Të ndjekësh ëndrrën kur humbet shpresën

Të rinjtë shqiptarë preferojnë të largohen nga vendi, në mënyrë që ëndrrat e tyre të realizohen. Aplikimet për lotarinë amerikanë trokitën sërish dyert e të rinjve duke i bërë ata fitues të saj ose “humbës”. Continue reading “Të ndjekësh ëndrrën kur humbet shpresën”