Të rinjtë përballë sistemit arsimor

Blogu “Të Rinjtë & Sfida” realizoi një anketim (me temë “Sa frytdhënës është sistemi arsimor në Shqipëri për studentët?) për studentët të rretheve të ndryshme si Durrës, Vlorë, Gjirokastër, Fier, Sarandë, Has dhe Tiranë, në mënyrë që të nxjerrë në pah marrëdhënien e sistemit arsimor dhe të studentëve

studente.jpg

Ajo c’ka vihet re nga anketimi është se raporti mes studentëve dhe pedagogëve është relativisht mirë.

40 % e studentëve marrin suport nga pedagogët, 30 % e tyre e konsiderojnë pedagogun edukues, 20% mendon se pedagogu e trajton studentin si objekt mësim (si trup fizik), ndërsa sipas 10% të studentëve besojnë se pedagogu e trajton si fëmijën e vet.

Sipas rezultateve të anketës, pjesa më e madhe e studentëve konfliktohet rrallë me pedagogun. Arsyeja përse studentët konfiktohet me pedagogun është për shkak të keqkuptimeve të rastit. 20% prej tyre konfliktohen për shkak të vlerësimit jo të drejtë ndërsa 10% për arsye të prirjes së pedagogëve të imponojnë mendimet e tyre.

tabela 1.jpg

Mund të shkarkoni tabelën në kompjuterin tuaj, mjafton të klikoni tek linku “tabela”.

Tabela

Sipas 50 % të studentëve pedagogu udhëheqës respekton mendimin e tyre shpesh, 40 % mendon se pedagogu zakonisht respekton mendimin që kanë, ndërsa 10% beson se ndonjëherë e respekton mendimin.

Pedagogët asnjëherë nuk ironizojnë studentët nga paraqitja e jashtme (80%). Ndërsa, sipas 20 % prej studentëve beson se rrallë herë pedagogu ironizon pamjen e jashtme.

Tabela nr.2.jpg

Mund të shkarkoni tabelën në kompjuterin tuaj, mjafton të klikoni tek linku “Tabela 2”.

Tabela 2

Tabela 3Në pyetjen se cfarë do dëshironin të ndryshonin tek pedagogu udhëheqës, 40 % e studentëve mendon se asgjë nuk duhet ndryshuar, 30% prej tyre do dëshironte që pedagogu të ishte më modern dhe i përditësuar me kohën dhe teknoogjinë.

Tipare të tjera që studentët do dëshironin të ketë pedagogu udhëheqës si të jetë i drejtpërdrejtë, të japë përkrahje. Dhe së fundi, 10 % e studentëve do dëshironte që pedagogu udhëheqës të mos e tejzgjaste orën e mësimit

Mund të shkarkoni tabelën në kompjuterin tuaj, mjafton të klikoni tek linku “Tabela 3”

Tabela 3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s