Vaksinimi kusht për t’u pranuar në universitet

Një ndër faktorët e pranimit në universitet është vaksinimi . Çdo student që do të hyjë në universitet duhet të paraqesë kartelën e vaksinimit, në të kundërt do i refuzohet regjistrimi. Mosvaksinimi cilësohet kundërvajtje penale dhe dënohet me gjob prej 100 mijë lekësh. 

666-Kundërshtohet-vaksinimiKy është ligji i ri i miratuar në Parlament kohët e fundit. Përfaqësues të Institutit të Shëndetit Publik sqarojnë se kjo masë është një përafrim me legjislacionin europian.

Ata që nuk i kanë kryer të gjitha vaksinat do të duhet të marrin masa, përndryshe do të humbasin të drejtën e studimit.

vaksin

“Është një përafrim me çdo vend tjetër europian, që kërkojnë kartelat e vaksinimit dhe një dokument shtesë për të vërtetuar vaksinimin. Ndaj, me këtë ligj ne jemi përshtatur me vendet e tjera.

Edhe ata që nuk i kanë bërë vaksinat e detyrueshme sipas kalendarit, normalisht duhet t’i bëjnë. Verifikohen kartelat e vaksinimit dhe në rast se nuk është përmbushur i gjithë kalendari rekomandohen edhe vaksinat që duhet të bëhen”, shprehen specialistët e ISHP-së.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s