Ushtrimet fizike përmirësojnë kujtesën

Sipas ekspertëve, ushtrimet fizike ndikojnë në qarkullimin më të mirë të gjakut në tru që ndikon në kujtesën dhe të mësuarit. Po ashtu, sipas po të njëjtit studim, thuhet se të vrapuarit ndikon që të kemi mendime më të qarta dhe disponim më pozitiv.

New York Magazine raporton se janë dashur 30 vite punë për të zbuluar lidhjen që mund të kenë ushtrimet aerobike dhe të menduarit.

Sipas këtij studimi, nëse ju ushtroni në mënyrë intensive 30 deri në 40 minuta, atëherë do të formohen neurone të reja në trurin e juaj, të cilat ndikojnë në kujtesë dhe në të mësuar.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s