Rrjete sociale vs koha studimore

Rrjetet sociale kanë lehtësuar mënyrën e të komunikuarit dhe sic thotë dhe Marshall MacLuhan, duke iu referuar librit të tij “Instrumentat e komunikimit”, bota është bërë si një fshat global ku të gjithë njohin njëri-tjetrin.

Për sa i përket pyetjes se në c’mënyrë i shohin të rinjtë rrjetet sociale,  66.7 % mendon se rrjetet sociale janë një mjet që lehtëson komunikimin me njerëzit; 16.7 % e shikon si një mënyrë për të krijuar njohje të reja ndërsa gjysma tjetër si një mënyrë për të marr informacion. foto studimit.jpg

Të rinjtë shpenzojnë kohën më të madhe të tyre në rrjetet sociale dhe këtë fakt e vërteton 75 % e studentëve që mendon se nuk e menaxhon mirë kohën e studimit dhe kohën që shpenzojnë në rrjetet sociale; 16.7 prej tyre mendon se nuk ndikon koha që shpenzojnë tek studimi, ndërsa 8.3 % u përgjigj se nuk e di. Por ajo që vihet re është se raporti i studentëve që e menaxhojnë kohë e studimit me atë të rrjeteve sociale është dhe atyre që nuk e menaxhojnë është 50-50 %.

Koha e lirë e të rinjve shqiptarë i dedikohet miqve. 50 % e tyre e kalon kohën jashtë me miqt. 33 % e të rinjve dëshriojnë të ndajnë kohën mes rrjeteve sociale dhe studimit, ndërsa 8.3 % i dedikohet punës vullnetare.

12992340_791036554330832_2027089944_n

Dhe për ta përmbyllur studimin, e ardhmja e rrjeteve sociale pritet të jetë dinamike. 66.7 e të rinjve mendojnë se rrjetet sociale në të ardhmen do të përdoren shumë (si tani), ndërsa 33.3 e tyre mendon se në të ardhmen rrjetet sociale do të përdoren edhe më shumë se tani.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s