Raporti 1 në 20 vajza abortojnë

Numri i aborteve nga vajzat e reja (të moshës 15-19 vjec) është rritur ndjeshëm vitet e fundit. Një në njëzet aborte kryhet nga gjimnaziste dhe studente.

Sipas të dhënave të Institutit të Shëndetit Publik, përdorimi i kontraceptive nga femrat e moshës 15-19 vjeç është 6.7%. Duke u mbështetur në këto të dhëna, specialistët e Institutit të Shëndetit Publik rendisin një sërë rekomandimesh, për të ulur numrin e shtatzënive të padëshiruara në adoleshencë, aborteve dhe komplikacioneve.

Abortion

Së pari, informimi me anë të programeve të ndryshme që i referohen për seksin. Në momentin që të rinjtë informohen rreth seksit dhe parandalimi të shtatzanive të padëshiruara por edhe sëmundjeve të ndryshme. Fakti që seksi mbetet tabu në vendin tonë, shtatzani të padëshiruara shtohen viti nga vit.

images (1)

Së dyti, reduktimi i kryerjes së marrëdhënieve seksuale nën efektin e dhunës, alkoolit dhe drogës, përmes programeve edukuese dhe angazhimit të meshkujve, në mënyrë që ata të vlerësojnë diferencat gjinore.

images

Së treti, informimi për pasojat që sjell ndërprejrja e shtatzanisë apo afati kohor kur duhet ta ndërmerrni këtë hap. Këshillim dhe konsultë me psikologun e shkollës.

18k2ushf0yarojpg

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s