Të Rinjtë në “Pa Fokus”

This slideshow requires JavaScript.

Pa Fokus  është një revistë e cila botohet cdo muaj online për më se 2 vitesh.  Pa Fokus përbëhet nga një komunitet i konsoliduar të rinjsh që shprehin lirisht pikëpamjet e tyre.

Eventet e revistës “Pa fokus” janë një vlerë e shtuar për të rinjtë, një hapësirë ku ata mund të përfshihen, të shprehin opinionin e tyre për cështje sociale dhe kulturore.

Sipas redaktorit Egon Lilo, të rinjtë e shohin përfshirjen në Pa Fokus si një përgjegjësi të mirëfilltë sociale karshi shoqërisë. Pjesa tjetër e të rinjve janë shkrues të jashtëm. Kontributi i tyre mbetet gjithmonë vlerë qëndrore në atë çka revista sjell në publik.

Për të mësuar më shumë për “PA FOKUS”, shikoni pjesën e parë të takimit për edukimin.

Më poshtë vijon pjesa e dytë e takimit..

Pjesa e trete e takimit..

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s