Më thonë “fshatar”!

Të rinjtë që vijnë nga fshati ndihen më tëpër të paragjykuar se ata që banojnë në qytet. Ky përfundim rezultoi nga studimi i Fondacioni “Friedrich Ebert”.

Studimi bazohet mbi anketimin e 1200 të rinjve të moshës 16-27 vjeç, të përzgjedhur në mënyrë të tillë, që të përfaqësojnë të gjitha shtresat, grupimet, sjelljet dhe interesat.

Qyteti apo fshati? Paragjykimet që ndeshin të rinjtë shqiptarë me faktin se vijnë nga fshati

Sipas këtij studimi të rinjtë i besojnë më shumë familjes, ndërsa ata që gëzojnë më pak besim janë fqinjtët. Origjina si dhe prejardhja krahinore janë dy faktorët kryesorë të diskriminimit që hasin të rinjtë.

Karakteristika që vecohet tek të rinjtë shqiptarë është se janë tolerantë dhe të hapur ndaj grupeve të ndryshme shoqërore, por ata përmbajnë brenda vetes një ndjenjë të theksuar paragjykimi ndaj homoseksualëve, duke i cilësuar ata homofobë.

Pak të rinj janë të përfshirë në aktivitete vullnetare, vetëm 16 % e prej tyre. Vlerat më të rëndësishme për të rinjtë e sotëm janë dinjiteti vetjak, toleranca dhe korrektesa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s